Microsoft Excel 2007

Introduktion

Formål

Dette modul gør dig i stand til at arbejde med filformater, hjælpefunktionen, databehandling, lister, sortering, rækker og kolonner, matematiske og logiske formler, formularer, fejlværdier, diagrammer, sideopsætning og udskrivning.

Regneark

Modulet Regneark kræver at kandidaten forstår konceptet i regneark og viser sin evne til at anvende et regnearksprogram på en computer. Kandidaten skal forstå og være i stand til at udføre opgaver i forbindelse med oprettelse, formatering, ændring og anvendelse af mindre regneark, herunder opstille og anvende matematiske og logiske formler og funktioner, oprette og formatere diagrammer og færdiggøre et regneark, så det er klar til distribution. Betegnelsen regneark benyttes i dette dokument om et regnearksdokument som kan indeholde flere ark og betegnelsen ark benyttes om de enkelte ark i et regneark.

Materiale

Forlaget FOF: Microsoft Office Excel 2007 grundkursus  (udleveres/tilsendes fra FOF)

Nødvendigt software

  • Browser, program til at læse internetdokumenter, og hente lektioner fra hjemmesiden.
  • Postprogram til at sende opgaver fra.
  • Microsoft Office 2007

Forløb

Når du går i gang, skal du:

  • Hente en lektion
  • Læse materialet til lektionen
  • Evt. lave øvelserne i bogen
  • Løse de opgaver der er til lektionen
  • Sende en mail, når de er løst, og evt. sende besvarelser

Du bruger adressen MB@uv.fof.dk når du stiller spørgsmål og afleverer opgaver. Du bestemmer selv hvor hurtigt du vil gå frem, og kan derfor vælge at gennemgå kurset på én dag eller én uge hvis du vil.

Kurset er baseret på et 8-ugers forløb, hvor det ofte vil være en god idé at vælge en bestemt dag i ugen til at bruge på kurset, både af hensyn til egen planlægning, men også for ikke at “glemme” kurset et par uger.

Længere forløb

Hvis du bliver forstyrret af andre tidskrævende opgaver ind imellem, er det også muligt at bruge længere tid på kurset. Dog anbefaler vi at gøre det inden for en sæson.

God fornøjelse!

Michael Bredahl